Záznam Live TV

Komu se nechce čekat na páteční dokument z dílny České televize, může si pustit záznam naší Live TV na youtube, kterou jste mohli sledovat v centru závodu na velkoplošné obrazovce.