PROSTOR ZÁVODU

Lesní prostor mezi obcemi Markoušovice – Lhota – Poříčí – Bohuslavice nad Úpou – Sedmidomí

POPIS TERÉNU

Terén závodu je velmi rozmanitý. Mírně nakloněná centrální plošina je porostově velmi pestrá s velkým množstvím vegetačních detailů a s výskytem drobnějších kamenů. Tato plošina padá směrem na sever a na západ do extrémně náročného kamenitého svahu. Skalní útvary Čížkovy kameny a Kozí kameny tvoří skalní hranu, která v některých místech dosahuje výšky až 10 metrů. Pod touto skalní hranou je velký výskyt větších i menších kamenů s těžkou kamenitou podložkou. V celém prostoru je středně hustá síť komunikací včetně sítě jednosměrných terénních stezek pro horská kola Trutnov trails. V závodním prostoru nalezneme převážně jehličnatý les různého stáří, v části terénu je bukový les, vyskytují se zde i modřínové porosty, velké množství pasek a nálety. V prostoru je minimum sezónního podrostu v podobě kapradin a ostružin.

UKÁZKY NOVÉ MAPY

PŘEDCHOZÍ MAPA
Čížkovy kameny, 2003

RELEVANTNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

Hradiště 683 (http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/9922X.jpg)
Závora Krupná hora (http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/8744X.jpg)
Závora – Zadní Hradiště (http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/8743X.jpg)